Gumisil B – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil B

Rośliny oleiste

Kukurydza, rzepak, słonecznik, soja, len, bawełna, kakaowiec, kokos, oliwka, orzech, sezam

III zabieg (oprysk): w stadium wykształcania ziaren w koszyczku. (Trzeciego oprysku przy braku środków technicznych można nie przeprowadzać)1-2,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Słonecznik
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 20-30 l wody / moczenia nasion 12 godz. – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 12% – aktywizacja rozwoju na początku wegetacji – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 2-4 liści właściwych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-8 liści właściwych 1-2 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – zawartości oleju do 1,5%; – średnicy koszyczka o 2-4,5 cm; – masy 1000 nasion o 3-5,5 ha
Kukurydza
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 9 l wody / 1 t ziaren Moczenie przez 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie urodzajności o 12-25%
I zabieg (oprysk): w fazie rozwoju liści – powstanie od 3 do 5 liści rozwiniętych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): po 20 dniach po pierwszym zabiegu (w fazie rozwiniętych 9-11 liści oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych) 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: – zawartości białka w ziarnie do 1,5%; – zielonej masy przy uprawie na kiszonkę
Soja
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren. Moczenie 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, zwiększenie odporności na suszę – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstania 2-3 liści właściwych, faza rozety 1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie 6-8 liści 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 15-20%; Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów mineralnych o 20-30%
III zabieg (oprysk): w fazie zakończenia okresu tworzenia pąków kwiatowych 1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
Rzepak ozimy i jary
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren. Moczenie 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstania pierwszej pary liści właściwych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): 15 dni po poprzednim zabiegu 1,5-2,0 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – jakości nasion Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów mineralnych o 20-30%

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – B

pH w H2O ≥ 9,5
zawartość substancji organicznej ≥ 21% (s. m.)
zawartość węgla organicznego ≥ 0,45% (m/m)
postać płynna, roztwór

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.