Gumisil C – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil C

Rośliny warzywne i okopowe

Ziemniak, burak, marchew, rzepa, fasola, groch, pomidor, papryka, ogórek, kabaczki, patisony, kapusta

III zabieg (oprysk): z odstępem 12-15 dni po drugim oprysku1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
Pomidor, Papryka, Bakłażan
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 70 ml GumiSil / 10 l wody / 10 kg nasion. Moczenie 24 godziny – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami, – zapewnia odporność na różne choroby
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstanie 3-5 liści, przy przygotowaniu rozsady 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 3-7 dni po wysadzeniu do gruntu 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 22-40%; – cukrów i witaminy C Redukcja: – zawartości azotanów i pozostałości pestycydów w płodach do 30%
Ziemniak
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Przygotowanie bulw przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 40 l wody / na 1 t bulw. Moczenie przez 1-3 godzin zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie odporności na mróz i suszę
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-4 liści (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie tworzenia pąków kwiatowych (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1,5-2,0 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 20-42%; – liczby bulw do obrotu towarowego do 10%; – skrobi i witaminy C Redukcja azotanów i pozostałości pestycydów w płodach do 30%
Ogórki, Kabaczki, Patisony
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 100 ml GumiSil / 20 l wody na 10 kg nasion. Moczenie 12 godzin – zwiększenie siły kiełkowania do 20% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie odporności na różne zachorowania
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-5-ciu liści, przy metodzie uprawy rozsadowej 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 15-20 dni po pierwszym oprysku 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 25-40%; – jakości płodów do obrotu towarowego Redukcja: azotanów do 30%
Kapusta
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 20-40 l wody na 1 t nasion. Moczenie 12 godzin Moczenie 12 godzin – zwiększenie siły kiełkowania do 18% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami, Zwiększenie urodzajności o 18-25%
I zabieg (oprysk): w stadium 3-5 liści 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w stadium zawiązywania się główki 1,5-2 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – grubości i zwartości główek; – zawartości cukrów; – wydajności główek do obrotu towarowego o 6%; – zawartości witaminy C

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – C

pH w H2O ≥ 7,0
zawartość:
– azotu ogólnego (N) ≥ 0,05% (m/m)
– fosforu w przeliczeniu na P2O5 ≥ 1,15% (m/m)
– potasu w przeliczeniu na K2O ≥ 1,68% (m/m)
– substancji organicznej ≥ 23% (s. m.)
– węgla organicznego ≥ 0,45% (m/m)
postać płynna, roztwór

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.