Gumisil C – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil C

Rośliny warzywne i okopowe

Ziemniak, burak, marchew, rzepa, fasola, groch, pomidor, papryka, ogórek, kabaczki, patisony, kapusta

III zabieg (oprysk): z odstępem 12-15 dni po drugim oprysku1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
Pomidor, Papryka, Bakłażan
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 70 ml GumiSil / 10 l wody / 10 kg nasion. Moczenie 24 godziny – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami, – zapewnia odporność na różne choroby
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstanie 3-5 liści, przy przygotowaniu rozsady 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 3-7 dni po wysadzeniu do gruntu 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 22-40%; – cukrów i witaminy C Redukcja: – zawartości azotanów i pozostałości pestycydów w płodach do 30%
Ziemniak
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Przygotowanie bulw przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 40 l wody / na 1 t bulw. Moczenie przez 1-3 godzin zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie odporności na mróz i suszę
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-4 liści (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie tworzenia pąków kwiatowych (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1,5-2,0 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 20-42%; – liczby bulw do obrotu towarowego do 10%; – skrobi i witaminy C Redukcja azotanów i pozostałości pestycydów w płodach do 30%
Ogórki, Kabaczki, Patisony
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 100 ml GumiSil / 20 l wody na 10 kg nasion. Moczenie 12 godzin – zwiększenie siły kiełkowania do 20% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie odporności na różne zachorowania
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-5-ciu liści, przy metodzie uprawy rozsadowej 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 15-20 dni po pierwszym oprysku 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 25-40%; – jakości płodów do obrotu towarowego Redukcja: azotanów do 30%
Kapusta
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 20-40 l wody na 1 t nasion. Moczenie 12 godzin Moczenie 12 godzin – zwiększenie siły kiełkowania do 18% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami, Zwiększenie urodzajności o 18-25%
I zabieg (oprysk): w stadium 3-5 liści 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w stadium zawiązywania się główki 1,5-2 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – grubości i zwartości główek; – zawartości cukrów; – wydajności główek do obrotu towarowego o 6%; – zawartości witaminy C

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – C

pH w H2O ≥ 7,0
zawartość:
– azotu ogólnego (N) ≥ 0,05% (m/m)
– fosforu w przeliczeniu na P2O5 ≥ 1,15% (m/m)
– potasu w przeliczeniu na K2O ≥ 1,68% (m/m)
– substancji organicznej ≥ 23% (s. m.)
– węgla organicznego ≥ 0,45% (m/m)
postać płynna, roztwór