GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Rośliny zbożowe – jare i ozime

Pszenica, żyto, jęczmień, ryż, proso, owies

III oprysk: w fazie kłoszenia – początku dojrzałości mlecznej1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Zboża ozime
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu z zaprawiaczami przed zasiewem 0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l roztworu roboczego na 1 t nasion – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, wzrost odporności na mróz – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: jesień, w fazie powstania 4-5-ciu liści 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie krzewienia się – początku strzelania w źdźbło 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25% – zawartości glutenu do 5% – szklistości do 17%
Zboża jare
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu z zaprawiaczami przed zasiewem 0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l roztworu roboczego na 1 t nasion – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, – wzrost odporności na mróz – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: w fazie krzewienia się – początku strzelania w źdźbło 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie kłoszenia – początku dojrzałości mlecznej 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25%, zawartości glutenu do 5%, szklistości do 17%

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – A

pH w H2O ≥ 9,5
zawartość substancji organicznej ≥ 18% (s. m.)
zawartość węgla organicznego ≥ 0,40% (m/m)
postać płynna, roztwór