GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Rośliny zbożowe – jare i ozime

Pszenica, żyto, jęczmień, ryż, proso, owies

III oprysk: w fazie kłoszenia – początku dojrzałości mlecznej1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Zboża ozime
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu z zaprawiaczami przed zasiewem 0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l roztworu roboczego na 1 t nasion – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, wzrost odporności na mróz – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: jesień, w fazie powstania 4-5-ciu liści 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie krzewienia się – początku strzelania w źdźbło 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25% – zawartości glutenu do 5% – szklistości do 17%
Zboża jare
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu z zaprawiaczami przed zasiewem 0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l roztworu roboczego na 1 t nasion – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, – wzrost odporności na mróz – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: w fazie krzewienia się – początku strzelania w źdźbło 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie kłoszenia – początku dojrzałości mlecznej 1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25%, zawartości glutenu do 5%, szklistości do 17%

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – A

pH w H2O ≥ 9,5
zawartość substancji organicznej ≥ 18% (s. m.)
zawartość węgla organicznego ≥ 0,40% (m/m)
postać płynna, roztwór

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.