Gumisil Advantages and Efficiency

GumiSil is a range of highly efficient, organic and mineral plant growth stimulators, rich in nutrients, made from natural peat using methods which guarantee long-lasting stability of their parameters, which improve and change the physical and chemical plant structure.

The product contains active mineral elements, inter alia, in the form of humic acid salt (water hydrolysate of humic acids created in peat hydrolysis), delivered in the form of a liquid concentrate, which after mixing with water is used for spraying (foliar application) and treating seeds before sowing.

By using our products in specific proportions it is possible to ensure proper conditions of the plants’ development through stimulation to fast adaptation and growth in backyard or field cultivation of spring and winter cereal plants, oily, vegetable, and orchard plants.

The biggest advantage of our stimulators is the achievement of measurable economic effects (significant yield increase, with a simultaneous reduction in using the principal fertilizers, herbicides, and pesticides, which are currently used intensively in agriculture).

The results of using GumiSil line products are as follows:

 • Decreasing production costs (by decreasing demand for the traditional fertilisers used so far),
 • Plant growth and development stimulation,
 • Activating absorption of nutrients,
 • Speeding up rooting and ripening,
 • Increasing and improving yield quality,
 • Improvement of soil microflora action,
 • Activation of protein, carbohydrate, and vitamin synthesis,
 • Increasing the plants’ resistance to stress caused by temperatures (low and high),
 • Decreasing heavy metal absorption

Stimulators Gumisil

Gumisil A

Spring and winter crops

application:
 • wheat, rye,
 • barley, rice,
 • millet, oat
Details

Gumisil B

Oily plants

application:
 • corn, rapeseed, sunflower,
 • soybean, flax, cotton, cacao,
 • coconut, olive, nut, sesame
Details

Gumisil C

Vegetables and root crops

application:
 • potato, beetroot, carrot, turnip,
 • beans, peas, tomato, pepper,
 • cucumber, patisons, cabbage
Details

Gumisil D

Orchards plants

application:
 • apple, sour cherry, pear, plum,
 • peach, lemon, grapefruit, orange,
 • almonds, blueberry, grapes
Details

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
 2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.