Gumisil B – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil B

Oily plants

Corn, rapeseed, sunflower, soybean, flax, cotton, cacao, coconut, olive, nut, sesame

3rd treatment (spraying): in the stage of seed formation in the anthodium (In the case of no technical means, the third spraying can be omitted)1-2 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
Sunflower
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment before sowing 2-3 l of GumiSil / 20-30 l of water / for 1t of seeds / soaking of seeds for 12 h – increasing germination energy by up to 12% – activating development in the beginning of vegetation – stimulating root system development
1st treatment (spraying): in the phase of appearing of 2-4 leaves 1-1.5 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in the phase of appearing of 3-8 leaves 1-2 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha Increasing: – yield by 10-15%; – oil content by up to 1.5%; – anthodium diameter by 2-4.5 cm
Corn
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment before sowing 1-1.5 l of GumiSil / 9 l of water / 1 t of seeds. Soaking for 12 hours – increasing germination energy by up to 15% – stimulating root system development – increasing yield by 12-25%
1st treatment (spraying): in the phase of development of leaves – appearance of 3 to 5 developed leaves 1-1.5 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying) : 20 days after the first treatment (in the phase of 9-11 developed leaves and additionally following occurrence of stress conditions) 1-1.5 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha Increasing: – protein content in the seed by up to 1.5% – green mass in the case of cultivation for silage
Soybean
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment before sowing 2-3 l of GumiSil / 8-10 l of water / for 1 t of seeds. Soaking for 12 hours – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – stimulating root system development – increasing drought resistance – reducing stress following pesticide treatment
1st treatment (spraying): in the germination phase -appearing of 2-3 leaves, rosette phase 1-1.5 l of GumiSil / 50-300 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in the phase of 6-8 leaves 1.5-2 l of GumiSil / 50-300 litres of water / 1 ha Increasing: – yield by 15-20%, – ripening periods by 3-5 days Decreasing: – norms of using mineral fertilizers by 20-30%
3rd treatment (spraying): in the stage of completion of flower bud formation 1-1.5 l of GumiSil / 50-300 litres of water / 1 ha
Winter and Spring Rapeseed
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment before sowing 1-1.5 l of GumiSil / 8-10 l of water / 1 t of seeds. Soaking for 12 hours – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – stimulating root system development – reducing stress following pesticide treatment
1st treatment (spraying): in the germination phase – appearance of the first pair of leaves 1-1.5 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): 15 days after the previous treatment 1.5-2 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha Increasing: – yield by 10-15%; seed quality Decreasing: – norms of using mineral fertilizers by 20-30%

Quality requirements of GumiSil – B growth stimulator

pH in H2O ≥ 9.5
organic substance content ≥ 21% (s. m.)
total organic carbon content ≥ 0.45% (m/m)
form liquid, solution

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.