GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Spring and winter crops

Wheat, rye, barley, rice, millet, oat

3rd treatment (spraying): in the heading phase – in the beginning of grain milk ripeness1 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
Winter cereals
Treatment phase Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment combined with seed treatment agents before sowing 0.5 l of GumiSil / 10-15 l of water / 10-15 l of the work solution for 1 t of seeds – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – root system development stimulation, increasing frost resistance – reduction of stress following pesticide treatment
1st treatment (spraying): the phase of appearing of 4-5 leaves 1 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in the pullulating phase (beginning of stem shooting) 1 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha Increase: – yield by 15-25% – gluten content by up to 5% – vitreousness by up to 17%
Spring cereals
Treatment phase Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment combined with seed treatment agents before sowing 0.5 l of GumiSil / 10-15 l of water / 10-15 l of the work solution for 1 t of seeds – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – root system development stimulation, – increasing frost resistance – reduction of stress following pesticide treatment
1st spraying – in the pullulating phase (beginning of stem shooting) 1 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha
2nd spraying: in the heading phase – in the beginning of grain milk ripeness 1 l of GumiSil / 200-400 litres of water / 1 ha Increase: yield by 15-25%, gluten content by up to 5%, vitreousness by up to 17%

Quality requirements of GumiSil – A growth stimulator

No. Description Determined in GLACH IUNG (Institute of Soil Science and Plant Cultivation)
1 pH in H2O ≥ 9.5
2 organic substance content ≥ 18% (s. m.)
3 total organic carbon content ≥ 0.40% (m/m)
4 form liquid, solution

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.