Gumisil C – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil C

Vegetables and root crops

Potato, beetroot, carrot, turnip, beans, peas, tomato, pepper, cucumber, patisons, cabbage

3rd treatment (spraying): with an interval of 12-15 days following the 2nd spraying1 l of GumiSil / 300-400 litres of water / 1 ha
Tomato, Pepper, Eggplant
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment in a work solution before sowing 70 ml of GumiSil / 10 l of water / 10 kg of seeds. Soaking of seeds for 24 h – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – stimulating root system development – reducing stress following pesticide treatment – ensures resistance to various diseases
1st treatment (spraying): in the germination phase -appearing of 3-5 leaves, when preparing the seedling 1 l of GumiSil / 300-400 litres of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in 3-7 days after planting out 1 l of GumiSil / 300-400 litres of water / 1 ha Increasing: – yield by 22-40%; sugars by up; – vitamin C by up Reduction: – nitrate and pesticide residue content in crops by up to 30%
Potato
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Preparation of the bulbs before planting 1.5-2 l of GumiSil / 40 l of water / for 1 t of bulbs. Soaking for 1-3 hours – increasing germination energy, germination strength by up to 15% – stimulating root system development – increasing resistance to frost and drought
1st treatment (spraying): in the phase of appearing of 3-4 leaves (following germination including treatment against potato beetle) 1-1.5 l of GumiSil / 300-400 l of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in the phase of flower bud formation (following germination including treatment against potato beetle) 1.5-2 l of GumiSil / 300-400 l of water / 1 ha Increasing: – yield by 20-42%; number of bulbs for trade by up to 10%; starch by up to 10%; vitamin C by 5 mg / %. Reduction of nitrates and pesticide residue in crops by up to 30%
Cucumbers, Courgettes, Pattypan squashes
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment in a work solution before sowing 100 ml of GumiSil / 20 l of water / for 10 kg of seeds. Soaking for 12 hours – increasing germination strength by up to 20% – stimulating root system development – increasing resistance to various diseases
1st treatment (spraying): in the stage of appearing of 3-5 leaves, in the case of using the method of seedling cultivation 1.5 -2 l of GumiSil / 50-300 l of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in 15-20 days following the 1st spraying 1.5-2 l of GumiSil / 50-300 l of water / 1 ha Increasing: – yield by 25-40%; – quality of crops for trade Reduction: – nitrates by up to 30%
Cabbage
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seed treatment in a work solution before sowing 1.5-2 l of GumiSil / 20-40 l of water / for 1 t of seeds. Soaking for 12 hours – increasing germination strength by up to 18% – stimulating root system development – reducing stress following pesticide treatment Increasing yield by 18-25%
1st treatment (spraying): in the stage of 3-5 leaves 1-1.5 l of GumiSil / 300-400 l of water / 1 ha
2nd treatment (spraying): in the phase of head formation 1.5-2 l of GumiSil / 300-400 l of water / 1 ha Increasing: – head thickness and content; – sugar content by up to 3%; – efficiency of the heads for vitamin C

Quality requirements of GumiSil – C growth stimulator

pH in H2O ≥ 7.0
nitrogen content (N) ≥ 0.05% (m/m)
phosphorus content in conversion to P2O5 ≥ 1.15% (m/m)
potassium content in conversion to K2O ≥ 1.68% (m/m)
organic substance content ≥ 23% (s. m.)
total organic carbon content ≥ 0.45% (m/m)
form liquid, solution

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.