Gumisil D – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil D

Orchards plants

Apple, sour cherry, pear, plum, peach, lemon, grapefruit, orange, almonds, blueberry, grapes

Grapevine
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Seedling treatment: Soaking of seedling roots for 24 hours, on 1/3 of the surface, in a work solutionSoil application 600-800 ml of GumiSil / 100 l of water Usage of the work solution 0 100 l for 1,000 pcs. of seedlings1 l GumiSil / 100 l of water / recommended solution usage 0.5 l / for 1 m sq. – root system growth stimulation; – increasing seedling survival ability – increasing resistance to diseases, resistance to drought
1st treatment (spraying): 2 weeks before blooming 2.5 l of GumiSil / 500-700 l of water / 1 ha Increase: – yield by 25-30%; – sugar content by up to 0.9% – improvement of taste properties and ecological purity of the crops; – increasing grapevine shoot regeneration by 25-50% – increment of the branch in relation to the shoot by 25-45%, increment of the branch in relation to a mature shot by 45-50% The percentage of berries’ ripening is increased by 4-15% – the cluster mass is increased by 20-25%
2nd treatment (spraying): in the beginning of blooming 2.5 l of GumiSil / 500-700 l of water / 1 ha
3rd treatment (spraying): 2 weeks after flower petals fall off 2.5 l of GumiSil / 500-700 l of water / 1 ha
Fruit (apple, pear, sour cherry, plum, quince, peach, apricot)
Description of actions Recommended dose and proportion of mixing with water Result
Soaking seedling roots in a work solution before planting. Soaking duration time – 24 h.Foliar application 500 ml of GumiSil / 50 l of water Root system development stimulation, increasing seedling survival ability
1st treatment (spraying): for 5-7 days after blooming 6-8 l of GumiSil / 800-1,000 litres of water / 1 ha Increase: – yield by 22% on average; – resistance to diseases; – quality of goods production Improving taste properties
2nd treatment (spraying): in the beginning of the physiological falling off of the germs 6-8 l of GumiSil / 800-1,000 litres of water / 1 ha
3rd treatment (spraying): in the period of the flower bud formation 6-8 l of GumiSil / 800-1,000 litres of water / 1 ha Reduction: – nitrate concentration – norms of using mineral fertilizers by 20-30% – stress following pesticide treatment
4th treatment (spraying): in the period of intensive fruit growth 6-8 l of GumiSil / 800-1,000 litres of water / 1 ha
IMPORTANT: In the case of a good protection of the plants with nutrients, the third and fourth treatment is not necessary.

Quality requirements of GumiSil – D growth stimulator

pH in H2O ≥ 7.0
phosphorus content (P) ≥ 0.5% (m/m)
potassium content (K) ≥ 1.4% (m/m)
organic substance content ≥ 23% (s. m.)
total organic carbon content ≥ 0.45% (m/m)
form liquid, solution

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.