GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Sommer- und Wintergetreide

Weizen, Roggen, Gerste, Reis, Hirse, Hafer

Wintergetreide
Zeitpunkt und Art der Anwendung Dosierempfehlung Effekt
Vor der Saat: Beizen des Saatguts auch in Kombination mit anderen Beizmitteln 0,5 l GumiSil / 10-15 l Wasser / 10-15 l der Arbeitslösung auf 1 t des Saatguts – Erhöhung der Keimrate und der Keimwurzelentwicklung um bis zu 15% – Anregung der Entwicklung des Wurzelsystems sowie eine erhöhte Frostresistenz – Reduzierung von Stress nach der Behandlung von Pestiziden u.a.
1. Sprühung: Im Herbst in der Phase der Bildung von 4–5 Blätter 1 l GumiSil / 200-400 l Wasser/ 1 ha
2.  Sprühung: In der Wachstumsphase zu Beginn des Schießens in den Halm 1 l GumiSil / 200-400 l Wasser/ 1 ha Erhöhung des Ertrages um 15%-25% sowie – des Gehalts an Gluten bis zu 5% – des Gehalts der Glasartigkeit bis zu 17%
 3. Sprühung: In der Phase des Ährenschiebens bis Anfang der Milchreife 1 l GumiSil / 200-400 l Wasser/ 1 ha
Sommergetreide
Zeitpunkt und Art der Anwendung Dosierempfehlung Effekt
Vor der Saat: Beizen des Saatguts auch in Kombination mit anderen Beizmitteln 0,5 l GumiSil / 10-15 l Wasser / 10-15 l der Arbeitslösung auf 1 t des Saatguts – Erhöhung der Keimrate und der Keimwurzelentwicklung um bis zu 15% – Anregung der Entwicklung des Wurzelsystems sowie eine erhöhte Frostresistenz – Reduzierung von stress nach der Behandlung von Pestiziden
1. Sprühung: In der Wachstumsphase zu Beginn des Schießens in den Halm 1 l GumiSil / 200-400 l Wasser/ 1 ha
2. Sprühung: In der Phase des Ährenschiebens bis Anfang der Milchreife 1 l GumiSil / 200-400 l Wasser/ 1 ha Erhöhung des Ertrages um 15%-25% sowie – des Gehalts an Gluten bis zu 5% – des Gehalts der Glasartigkeit bis zu 17%

Qualitätsanforderungen des Wachstumsstärkungsmittel GumiSil A

PH in H2O ≥ 9,5
Anteil an organischeren Substanzen ≥ 18% (der Trockenmasse)
Anteil an organischem Kohlenstoff ≥ 0,40% (m/m)
Gestalt flüssig, Lösung
Partikelgröße < 100 μm
Wasserlöslichkeit 100
Produktart neutral

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: info@amber.krakow.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.