Gumisil B – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil B

Rośliny oleiste

Kukurydza, rzepak, słonecznik, soja, len, bawełna, kakaowiec, kokos, oliwka, orzech, sezam

III zabieg (oprysk): w stadium wykształcania ziaren w koszyczku. (Trzeciego oprysku przy braku środków technicznych można nie przeprowadzać)1-2,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Słonecznik
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 20-30 l wody / moczenia nasion 12 godz. – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 12% – aktywizacja rozwoju na początku wegetacji – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 2-4 liści właściwych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-8 liści właściwych 1-2 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – zawartości oleju do 1,5%; – średnicy koszyczka o 2-4,5 cm; – masy 1000 nasion o 3-5,5 ha
Kukurydza
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 9 l wody / 1 t ziaren Moczenie przez 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – zwiększenie urodzajności o 12-25%
I zabieg (oprysk): w fazie rozwoju liści – powstanie od 3 do 5 liści rozwiniętych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): po 20 dniach po pierwszym zabiegu (w fazie rozwiniętych 9-11 liści oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych) 1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: – zawartości białka w ziarnie do 1,5%; – zielonej masy przy uprawie na kiszonkę
Soja
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren. Moczenie 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, zwiększenie odporności na suszę – redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstania 2-3 liści właściwych, faza rozety 1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie 6-8 liści 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 15-20%; Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów mineralnych o 20-30%
III zabieg (oprysk): w fazie zakończenia okresu tworzenia pąków kwiatowych 1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
Rzepak ozimy i jary
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren. Moczenie 12 godzin – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15% – stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego – redukcja stresu po obróbce pestycydami
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstania pierwszej pary liści właściwych 1-1,5 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): 15 dni po poprzednim zabiegu 1,5-2,0 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – jakości nasion Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów mineralnych o 20-30%

Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil – B

pH w H2O ≥ 9,5
zawartość substancji organicznej ≥ 21% (s. m.)
zawartość węgla organicznego ≥ 0,45% (m/m)
postać płynna, roztwór